Scroll to top
de en sk

PERSONÁLNY LEASING

Na personálny lízing v oblasti manažmentu ľudských zdrojov si okrem významných medzinárodných spoločností, kde má už dlhoročnú tradíciu, pomaly začínajú zvykať aj slovenské spoločnosti, zamestnanci a potenciálni uchádzači o prácu.

Personálny lízing umožňuje vytvoriť flexibilné partnerstvo na strane zamestnávateľa, kompenzované možnosťou voľby na strane zamestnanca a uchádzača o prácu. Personálny lízing predstavuje hodnoty, ktoré jednotliví hráči na trhu práce postupne objavujú a učia sa vnímať všetky výhody s tým spojené. Personálny lízing je naďalej „tajomnou komnatou“ ktorej poodchýlené dvere je čas otvoriť.

Po vyplnení dotazníka na našej stránke Vás budeme kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00-16:00.

DOTAZNÍK


OSOBNÉ ÚDAJE


ADRESA BYDLISKA


ĎALŠIE INFORMÁCIE


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI