Scroll to top
de en sk

XXL SERVIS

Pomôžeme Vám s riešením Vašich personálnych otázok. Ponúkame individuálny prístup a komplexné spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché, dočasné práce, cez pracovníkov na dobu určitú, až po vyprofilovaných kandidátov, s určitým stupňom odbornosti, do trvalých pracovných pomerov.

Recruiting

Ponúkame Vám objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe overených verifikovaných údajov o uchádzačoch.

Personálny leasing

Personálny lízing umožňuje vytvoriť flexibilné partnerstvo na strane zamestnávateľa, kompenzované možnosťou voľby na strane zamestnanca a uchádzača o prácu.

Brigádnicky servis

Brigádnicky servis poskytuje klientom výhody charakteristických pre personálny leasing